In de schakelklas voor de 7 t/m 11 jarigen zitten de kinderen ongeveer 40 schoolweken. Tijdens die 40 schoolweken wordt gewerkt aan het Nederlands spreken, luisteren, schrijven en begrijpen.

Nederlands spreken
Dagelijks is er aanbod voor de woordenschat. Hiervoor gebruiken we de methode Mondeling Nederlands Nieuw. Deze is opgebouwd in 4 niveaus, ofwel cursussen, die het kind allemaal doorloopt.
Er komen in de cursussen verschillende thema’s aanbod, zoals de school, wonen, het lichaam en de natuur. Iedere dag krijgen de kinderen een instructie op niveau, oefenen we met spelletjes en filmpjes en maken de kinderen een eigen woordenboek.

Nederlands lezen
We besteden ook dagelijks aandacht aan het lezen. De kinderen leren in ongeveer 10 weken alle Nederlandse letters en klanken, lezen en schrijven. Hiervoor gebruiken we een zelfontwikkelde methode. Hierna wordt aandacht besteed aan het technisch lezen en het lezen op tempo.

Nederlands schrijven
In de klas oefenen we ook het schrijven van Nederlandse woorden. Regelmatig wordt er een dictee afgenomen op het niveau van het kind. We maken ook gebruik van de methode Spelling in de Lift.

Nederlands begrijpen
De dag waarop het kind start, start het kind met het begrijpen van de Nederlandse taal. De eerste 10 weken staan vooral in het teken van begrijpen wat er wordt gezegd en kleine opdrachten uitvoeren. Ook besteden we aandacht aan het begrijpend lezen. Hiermee wordt gestart als leerlingen voldoende leesvaardigheid hebben. We gebruiken hiervoor o.a. de werkboeken van Humpie Dumpie.