Alle basisscholen in de gemeente Meierijstad kunnen kinderen aanmelden voor De Taalvijver. Er is een schakelklas voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar en een schakelklas voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar. Het accent ligt op het leren van de Nederlandse taal, gewoonten en gebruiken. Alle kinderen werken op hun eigen niveau aan verschillende thema’s en er is veel individuele aandacht en begeleiding.
De basisscholen melden de leerlingen aan bij De Taalvijver en daar worden ze ook ingeschreven. Na een intakegesprek met de interne begeleider en/of leerkracht wordt de leerling geplaatst. In de eerste periode wordt de basis gelegd van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Daarna wordt er hard gewerkt aan de taalvorming en burgerschap zodat zij een goede start kunnen maken op de vervolgschool. Ieder kind krijgt een ontwikkelplan op maat. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en achtergrond van het kind. We volgen de kinderen nauwgezet en passen het ontwikkelplan aan waar nodig. Ook is er veel contact met de ouders van de kinderen, de Taalvijver nodigt de ouders regelmatig uit voor een gesprek over de voortgang van hun kind.