Taalvijver Veghel, hierna te noemen Taalvijver, verleent u hierbij toegang tot www.taalvijverveghel.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Algemeen

Taalvijver behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Taalvijver spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de Taalvijvernimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de teksten en foto's is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Taalvijver, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.